Pae5
 เรือนแพขนาด 2-5 ท่าน 1ห้องนอน 1ห้องน้ำ 
ราคาหลังละ 5,000 บาท/คืน
ไม่มีอาหาร ราคามาตรฐานในคืนวันศุกร์ และคืนวันเสาร์ ในแพมี
 เครื่องนอน,เครื่องครัว (จาน ชาม ช้อน หม้อ กระทะ มีด เขียง ครกสาก เตาแก๊ส เตาถ่าน) ลังน้ำแข็ง ลูกค้าสามารถประกอบอาหารเองได้ , เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 220 โวลท์ ปั๊มน้ำ พัดลม พร้อมกิจกรรมลากแพเปียกชมทัศนียภาพ
*** ราคาใหม่ 5,000 บาท/คืน เริ่มใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558เป็นต้นไป
***ราคา5,500บาท/คืนสำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ และลองวีคเอนด์
กำหนดตามวันดังนี้

คืนวันพฤหัสที่19 ศุกร์ที่20 เสาร์ที่21 กุมภาพันธ์ 2558
คืนวันเสาร์ที่ 4 อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558
ศุกร์ที่ 10 เสาร์ที่ 11 อาทิตย์ที่12 จันทร์ที่ 13 อังคารที่ 14 เมษายน 2558

คืนวันศุกร์ที่ 1 เสาร์ที่ 2 อาทิตย์ที่ 3 จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558
คืนวันศุกร์ที่ 29 เสาร์ที่ 30 อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558
คืนวันพฤหัสที่ 30 ศุกร์ที่ 31กรกฎาคม 2558
คืนวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558
คืนวันศุกร์ที่ 23  เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558
คืนวันศุกร์ที่ 4 เสาร์ที่ 5 อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558
คืนวันพฤหัสที่ 10  ศุกร์ที่ 11 เสาร์ที่12 ธันวาคม 2558
คืนวันพุธที่ 30 วันพฤหัสที่ 31ธันวาคม 2558
คืนวันศุกร์ที่ 1 เสาร์ที่2 มกราคม 2559 

ราคา5,500 บาท / คืน
กรุณาจองที่พักล่วงหน้า 30 วันในคืนวันเสาร์ธรรมดา และ90วัน ในคืนวันหยุดนักขัตฤกษ์ Long weekend
***ชำระเงินค่าที่พักล่วงหน้า 100%เต็มในการจองที่พักที่ตรงกับวันศุกร์ วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดlongweekend

ที่ บัญชี ชัยฤทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว102 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 189-005-7177
 
 
 
   
 
 
       
       
รวมภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมสนุก ๆ ในแพนันทนา
More>>

แพ,แพเมืองกาญ,รีสอร์ทเมืองกาญ,แหล่งตกปลา,ทัวร์กาญจนบุรี,แพนันทนา
copyright by paenuntana.com
Engine by MAKEWEBEASY